KONGRE DÜZENLEME KURULU
Kongre Genel Koordinatörü Dr. İrfan Öztürk
Kongre Onursal Başkanı Dr. Ahmet Turan Aydın
Kongre Başkanı Dr. Haluk Ağuş
Kongre Genel Sekreteri Dr. Önder Kalenderer
Üye Dr. Cem Nuri Aktekin
Üye Dr. Ali Şehirlioğlu
Üye Dr. Ali Turgut
Üye Dr. Yusuf Yıldız

 

TOTBİD YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Başkan Dr. İrfan Öztürk
Bir Önceki Başkan Dr. İ. Halit Pınar
Başkan Yardımcısı Dr. Ali Şehirlioğlu
Genel Sekreter Dr. Asım Kayaalp
Sayman Dr. Cem Nuri Aktekin
Üye Dr. Hüseyin Botanlıoğlu
Üye Dr. Nurzat Elmalı
Üye Dr. İrfan Esenkaya
Üye Dr. Önder Kalenderer
Üye Dr. Yusuf Yıldız

 

TOTBİD EŞGÜDÜM KURULU
TOTEK Dr. Nevres H. Aydoğan
TOAK Dr. A. Esat Kıter
TOTBİD-AGUH Konseyi Dr. Tayfun Bacaksız
TOTBİD Ankara (Spor Travmatolojisi) Şubesi Dr. Ali Öçgüder
TOTBİD Altındağ (Ortopedik Travma) Şubesi Dr. Hakan Özdemir
TOTBİD İstanbul (Kemik Ve Yumuşak Doku Tümörleri) Şubesi  Dr. Serdar Özbarlas
TOTBİD Üsküdar (Ayak Ve Ayak Bileği Cerrahisi) Şubesi Dr. Kaan Irgıt
TOTBİD Omurga Çalışma Grubu Dr. Ali Şehirlioğlu
TOTBİD Ortopedik İşlemler Kodlama Ve Sut Kurulu Dr. Asım Kayaalp
TOTBİD İmplant Kayıt Sistemi Kurulu Dr. Bülent Erdemli
AO Mezunları Derneği Dr. Ufuk Özkaya
Çocuk Ortopedisi Derneği Dr. Hasan Hilmi Muratlı
Ekstremite Rekonstrüksiyonu Ve İlizarov Yöntemleri Uygulama Ve Geliştirme Derneği Dr. Mustafa Kürklü
Kalça Diz Artroplasti Derneği Dr. Bülent Atilla
Kalça Eklemi Koruyucu Cerrahi Derneği Dr. Mümtaz Alpaslan
TOTDER Dr. Hasan Bombacı
Türk El Ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği Dr. Ali Levent Yalçın
Türk Omurga Derneği Dr. Cüneyt Şar
Türk Omuz Ve Dirsek Cerrahisi Derneği Dr. Mustafa Hulusi Özkan
Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi Ve Diz Cerrahisi Derneği Dr. Özgür Ahmet Atay

 

BİLİMSEL KURUL
Kaya Akan Ali Fuat Karataş
Ömer Akçalı Ahmet Esat Kıter
Mümtaz Alpaslan Mustafa Kürklü
Ata Can Atalar Gökhan Meriç
Özgür Ahmet Atay Hasan Hilmi Muratlı
Nevres Hürriyet Aydoğan Ali Öçgüder
Seçkin Basılgan Serdar Özbarlas
Kerem Bilsel Hakan Özdemir
Hasan Bombacı Mustafa Özkan
Mehmet Demirhan Ufuk Özkaya
Hüseyin Demirörs Sami Sökücü
Fahri Erdoğan Tahir Süğün
Ahmet Fırat Mehmet Tezer
Kaan Irgıt Mustafa Uysal
Çetin Işık Ali Levent Yalçın
Ulukan İnan