SALON 1 SALON 2 SALON 3 SALON 4 SALON 5 SALON 6 SALON 7
08:00 – 09:15 TOTBİD-ARTROPLASTİ  TOTDER  TUSYAD  TOTBİD-ÇOCUK TRAVMA TOTBİD-TRAVMA BİLDİRİ 1
ARTROPLASTİ DİYABETİK  – NÖROPATİK AYAK SPORCULARDA DİZ YARALANMALARI TARTIŞMALI OTURUM NÜKS PEV KAYNAMAMA HUMERUS ÜST UÇ KIRIKLARI
VİDEO OTURUM
TKP: Çimentosuz teknik 10′ Patofizyoloji 10′ Kırık iyileşmesine etki eden faktörler, kaynamamanın patogenezi 12′ Konservatif 10′
TKP: Çimentolu teknik 10′ Konservatif yaklaşımlar 10′ Kaynamama tedavisinde biyolojik yöntemler 12′ Plak ile tespit 15′
TDP: Çimentosuz teknik 10′ V.A.C. tedavisi 10′ Kaynamama tedavisinde plak kullanımı ve sandviç tekniği 12′ Hemiartroplasti 10′
TDP: Çimentolu teknik 10′ Cerrahi yaklaşımlar 10′ Kaynamama tedavisinde İMÇ kullanımı ve kanal darlatma 12′ Ters omuz protezi 15′
Antibiyotikli çimentomu kullanmak gerekir? 10′ Amputasyon cerrahisinde püf noktalar – video sunumu 10′ Olgu tartışmaları – 35′ Olgu Bazlı Tartışma 25′
Osteoporotik TKP de çimento kullanımı 10′ Olgu tartışması – 25′
09:15 – 09:30 Kahve molası
09:30 – 10:45 TUSYAD  TOTBİD-APOA TRAVMA   OD TOTBİD-AYAK  TOTBİD-ÇOCUK ORTOPEDİ  BİLDİRİ 2
SPOR CERRAHİSİNDE BAŞARININ PÜF NOKTALARI DİZ OSTEOARTRİTİNDE GÜNCEL TEDAVİ SEÇENEKLERİ VE OLGU TEMELLİ TARTIŞMA İNTRAMEDÜLLER TESPİT İLKELERİ OMUZ İNSTABİLİTE CERRAHİSİ SONRASI REVİZYON SEÇENEKLERİ
HALLUKS VALGUS
VİDEO OTURUM
VAKANIZI GETİRİN TARTIŞALIM
Başarılı ön çapraz bağ cerrahisi için püf noktalar 15′ Surgical alternatives other than arthroplasty 15′
APOA
Kırık iyileşmesi 12′ Revizyon bankart 10′ Yumuşak doku gevşetmesi 10′
Başarılı rotator manşet cerrahisi için püf noktalar 15′ Unicondylar arthroplasty 15′ Biyomekanik 12′ Hill-sachs remplissage 10′ Chevron osteotomisi 10′
Başarılı revizyon ön çapraz bağ cerrahisi için püf noktalar 15′ Total knee arthroplasty 15′ Giriş noktası ve kanal içi oyma 12′ Latarjet-korakoid kemik blok 10′ Akin yöntemi 10′
Başarılı menisküs cerrahisi için püf noktalar 15′ Cased-based discussion 30′ Exchange çivileme kuralları ve zamanlaması 12′ Eden hybinette-iliak kanat btransferi 10′ Scarf osteotomisi 10′
Tartışma 15′ Olgu tartışması – 25′ Farklı greft seçenekleriyle çözümler 10′ Lapidus 10′
Olgu tartışma 25′ Proksimal osteotomi 10′
Tartışma 15′
10:45 – 11:00 Kahve molası
11:00 – 12:15 TOTBİD-TRAVMA  TUSYAD  TOTDER  AGUH KYDT TOTBİD-OMURGA  BİLDİRİ 3
ORTOPEDİDE HAYAT KURTARICI GİRİŞİMLER SPORCULARDA DİZ YARALANMALARI TARTIŞMALI OTURUM DİRSEK ÇEVRESİ KIRIKLARI
ALÇILAMA VİDEO SUNUMLARI
PATOLOJİK KIRIK VAKANIZI GETİRİN TARTIŞALIM
Damage control surgery -To whom, when 20′ Eklem dışı humerus alt uç kırıklarında tedavi yaklaşımı 10′ Ön kol kırık redüksiyonu ve uzun kol alçı 10′ Impending kırığa yaklaşım 10′
Sakroiliak vidalama 20′ Eklem içi humerus alt uç kırıklarıında olekranon osteotomisi yapmam 10′ Femur kırığı ve PPA alçılama 10′ Benign kemik tümörlerinde patolojik kırıklara yaklaşım 10′
Management of pelvic hemoragge 20′ Eklem içi humerus alt uç kırıklarıında olekranon osteotomisi yaparım 10′ Tibia kırığı ve uzun bacak alçılama 10′ Malign kemik tümörlerinde patolojik kırıklara yaklaşım 10′
Tartışma 15′ DEBATE: Humerus alt uç kırığına eşlik eden radiyal sinir yaralanmasında siniri eksplore etmem 10′ GKD medial girişim sonrası PPA 10′ Metastazlarda patolojik kırıklara yaklaşım 10′
DEBATE: Humerus alt uç kırığına eşlik eden radiyal sinir yaralanmasında siniri eksplore ederim 10′ PEV alçılama 10′ Olgu tartışması 35′
Olgu tartışması – 25′ Alçılama komplikasyonları 10′
Tartışma 15′
12:15 – 13:15 Öğle yemeği
13:15 – 14:30 TOTBİD-KONFERANS KDA TOAK  TOTBİD-TRAVMA  AAB OMURGA  BİLDİRİ 4
Lateral approach in total knee arthroplasty 15′ KALÇA ARTROPLASTİSİ ÖNÜMÜZDEKİ 10 YIL?
FEMUR BOYUN KIRIKLARINDA TEDAVİ SEÇENEKLERİ
ARTRODEZLER
VİDEO OTURUM
ADOLESAN İDİYOPATİK SKOLYOZ
Subtrokanterik kısaltma osteotomisinde Wagner stem 10′ Biyomateryallerde 12′ Kanüllü vida 10′ Tibiotalar artrodez; anterior girşim 10′ Preoperatif klinik ve radyolojik değerlendirme 10′
Bony gesture in survey patellofemoral instability 15′ Subtrokanterik kısaltma osteotomisinde kare kesit 10′ Hücre kültüründe 12′ DHS 10′ Tibiotalar artrodez; lateral girişim 10′ Korse ve fonksiyonel tedavi yöntemleri 10′
Subtrokanterik kısaltma osteotomisinde uzun stem 10′ İskelet sistemi tümörlerinde 12′ Medial plak 10′ TTC artrodez  10′ Füzyon seviyesi seçimi 10′
TOL: Ayak bileğinin kara deliği (Kanıta dayalı tıp verileri ile tedavinin planlanması) 20′
KONFERANS
Displazik asetabulumda büyük kup ve greftleme 10′ Kemik kaynatıcılarda 12′ Protez 10′ Talonaviküler artrodez 10′ Füzyonsuz tedavi seçenekleri 10′
Displazik asetabulumda küçük kup ve greftleme 10′ Kemik ve kıkırdak hücre ölümü 12′ Olgu tartışması 35′ Kalkeneokuboid artrodez 10′ DEBATE: Preoperatif planlamada traksiyon, eğilme grafileri çekilmeli mi? EVET 10′
Tartışma 25′ Olgu tartışması 25′ Tartışma 15′ Subtalar artrodez 10′ DEBATE: Preoperatif planlamada traksiyon, eğilme grafileri çekilmeli mi? HAYIR 10′
Olgu tartışması 25′ Tartışma 15′
14:30 – 14:45 Kahve molası
14:45 – 16:00 TRAVMA  TOTBİD TOTBİD-ARTROPLASTİ  TOTBİD  TUSYAD  TOTBİD-OMURGA BİLDİRİ 5
ÜST EKSTREMİTE KIRIKLARI TÜRKÇE KONUŞULAN ÜLKELER OTURUMU KOKSARTROZ
SEN OLSAYDIN NE YAPARDIN?
SAĞLIK HUKUKU TOPLANTISI SPORCULARDA OMUZDA İNSTABİLİTE VE ROTATOR MANŞET SORUNLARI
TARTIŞMALI OTURUM
LOMBER EĞRİLİKLER
TARTIŞMALI OTURUM
Distal radius 12′ Total diz protezinde enfeksiyondan kaçınmada perioperatif hasta bakımı 10′ Malpraktis ve yargılama 15′
Proksimal radius 12′ Treatment activities of peri-prosthetic infection after knee arthroplasty with nano-silver 10′ Travma hastalarında adli raporlama 10′
Olekranon 12′ Romatiod artrit hastalarında total diz protezi 10′ Aydınlatılmış onam eksikliği ile ilgili güncel yargı kararları 10′
Ön kol çift kemik 12′ Total diz protezinde patellar komponent 10′ Tıbbi uygulama hatalarının adli tıp açısından örneklerle gözden geçirilmesi 10′
Humerus üst uç kırıkları 12′ Ortopedi’de metal alerjisi 10′ Yargıtay kararları açısından cezai ve hukuki sorumluluk 15′
Tartışma 15′ Tendon transfer in hand surgery 10′ Tartışma 15′
Tartışma 15′
16:00 – 17:00 BİLDİRİ 6 BİLDİRİ 7 BİLDİRİ 8 BİLDİRİ 9 BİLDİRİ 10 BİLDİRİ 11 BİLDİRİ 12

 

SALON 1 SALON 2 SALON 3 SALON 4 SALON 5 SALON 6 SALON 7
07:45-09:00 BİLDİRİ 6 BİLDİRİ 7 BİLDİRİ 8 BİLDİRİ 9 BİLDİRİ 10 BİLDİRİ 11 BİLDİRİ 12
09:00 – 10:15 TOTBİD-KONFERANS AO KDA TOTDER TOAK TOTBİD-OMUZ BİLDİRİ 13
PERİPROSTETİK KIRIKLAR OLGU TARTIŞMASI DİZ ARTROPLASTİSİ EKLEM İÇİ KÖK HÜCRE UYGULAMALARI: GERÇEK Mİ? EFSANE Mİ? EKLEMLERİ AĞRITAN PATOBİYOMEKANİK AKROMİYOKLAVİKÜLER EKLEM VE DİSTAL KLAVİKULA YARALANMALARI
Registries and their impact on global health services 20′ Periprostetic hip fractures 20′ Preop sert diz 10′ Kemik iliğinden elde edilen mezenkimal kök hücre uygulamaları 10′ Omuz 12′ Tip 3 ACE yaralanması-konservatif tedavi 10′
Sagittal profile realignment through posterior interbody fusion. What are the limits? 10′ Postop sert diz 10′ Yağ dokusundan elde edilen mezenkimal kök hücre uygulamaları 10′ El 12′ Tip 3 ACE yaralanması-açık yaklaşım cerrahi tedavi 10′
Non-DDH hip problems 20′ Açıklanamayan ağrılı dizlerde kinematik dizilim çözüm mü? 10′ Kök hücre uygulamalarında yeterli bilimsel kanıt var mı? 10′ Omurga 12′ Akut ACE çıkığında artroskopik yaklaşım 10′
Surgical treatment of spondylolisthesis in adolescents and young adult. How to prevent complications? 10′ Açıklanamayan ağrılı dizlerde mekanik dizilim çözüm mü? 10′ Kök hücre uygulamalarının geleceği ve etik sorunlar 10′ Diz 12′ Kronik ACE çıkığında rekonstrüksiyon 10′
Tartışma 15′ TDP ligaman balansı ile daha uzun ömür 10′ Tartışma 35′ Kalça 12′ Klavikula distal tip 2 kırıklarında tedavi seçenekleri 10′
TDP mekanik dizilim ile daha uzun ömür 10′ Tartışma 15′ Tartışma 15′
Tartışma 15′
10:15 – 10:30 Kahve molası
10:30 – 11:45 TUSYAD TOTBİD – EL TRAVMA TOTBİD-ÇOCUK TOTBİD-AYAK TOTDER BİLDİRİ 14
SPORCULARDA DİZ YARALANMALARI TARTIŞMALI OTURUMU PERİFERİK SİNİR YARALANMALARI AYAK-AYAK BİLEĞİ KIRIKLARI PELVİS OSTEOTOMİLERİ
VİDEO OTURUM
VAKANIZI GETİRİN TARTIŞALIM
KIRIK DIŞI
AYAK-AYAK BİLEĞİ SORUNLARI
OSTEOPOROZ
Genel ortopedide iyatrojenik sinir yaralanmaları 10′ Kalkaneus kırığı 10′ Dega 10′ Endokrinolog gözünden atipik femur kırıkları 10′
Periferik sinir yaralanmalarına genel yaklaşım 10′ Talus kırığı 10′ Pemberton 10′ Atipik femur kırıkları nasıl tanınır? 10′
El cerrahinin humerus suprakondiler kırıklarında nörovasküler sorunlara yaklaşımı 10′ Pilon kırığı 10′ Salter 10′ Atipik femur kırıkları tedavisinde güncel yaklaşım 10′
Çocuk ortopedistinin humerus suprakondiler kırıklarında nörovasküler sorunlara yaklaşımı 10′ Lisfrank yaralanması 10′ Ganz 10′ Osteoporoz tedavisi kimin işi? 10′
Tartışma 35′ Kırıklı çıkıklarda posterior yaklaşımlar 10′ Olgu bazlı tartışma 35′ Olgu bazlı tartışma 35′
Tartışma 25′
11:45 – 12:00 Kahve molası
12:00 – 13:15 EFORT FORA EF OD EL
GERIATRİC HIP FRACTURES POLİTRAVMA SERT DİRSEK EL BİLEĞİ SORUNLARI
Collum femoris fractures 15′ Kitlesel yaralanmalar nedir ve nasıl yönetilir? 10′ Etyoloji 10′ Skafoid kırıklarına genel yaklaşım 10′
Trochanteric hip fractues 15′ Politravma hastasının yönetimi 10′ Konservatif yaklaşım 10′ Başarısız tedavi edilmiş skafoid kırıkları ve sonrası 10′
Avoidance of complications 15′ Omurga kırıklı politravma hastasına Omurga cerrahi gözüyle yaklaşım 10′ Açık artroliz-Video destekli sunum 10′ Skafoid kaynamamalarına cerrahi yaklaşım 10′
Cased based lecture and discussion 30′ Politravma olgu tartışmaları – erken tedavi, hasar kontrollü yaklaşım 20′ Artroskopik artroliz-video destekli sunum 10′ El bileği instabilitelerine genel yaklaşım 10′
Summary of the EFORT Forum Yüksek enerjili yaralanmalarda rekonstrüksiyonlar 10′ Olgu bazlı tartışma 35′ El bileği artrodezi; ne zaman ve nasıl? 10′
Ekstremite rekonstrüksiyonu komplikasyonları 10′ Olgu bazlı tartışma 25′
Tartışma 15′
13:15 – 14:00 Öğle yemeği
14:00 – 15:15 TRAVMA TUSYAD AGUH KKCD TOTEK TOTBİD-TÜMÖR BİLDİRİ 16
TRAVMATİK ENFEKSİYON VE DEFEKT GENÇ ERİŞKİN OSTEOARTRİTİNE YAKLAŞIM
SEREBRAL PALSİ
VİDEO OTURUM
KALÇA ÇEVRESİ SORUNLARI VE ARTROSKOPİ TOTEK EĞİTİM DEĞERLENDİRME PANELİ TÜMÖR OLGU TARTIŞMASI
Travmatik enfeksiyon patogenez ve tanısı 10′ Osteoartritte doğal seyir 7′ Omurga sorunları ve muayenesi 10′ Atlayan kalça 10′ TOTBİD-TOTEK Board sınavlarının vizyonu 10′
Posttravmatik enfeksiyonda debritman, teknik ve zamanlama 10′ Oral tedaviler 7′ Üst ekstremite sorunları ve muayenesi 10′ Osteitis pubis 10′ Evolution of EBOT exam 20′
Defekt tedavisinde masqualet tekniği 10′ Hyaluronik asit ve IA steroid 7′ Kalça sorunları ve muayenesi 10′ Kalça çevresi hamstring ve rectus kas yaralanmaları 10′ TOTEK sınavının gelişimi 10′
Defekt tedavisinde İMÇ tekniği 10′ Erken osteoartritte PRP tedavisinin yeri 7′ Diz sorunları ve muayenesi 10′ Trokanterik bursit ve gluteus medius yırtıkları 10′ EBOT sınav yapıcısı bakış açısı 10′
Olgu bazlı tartışma 25′ Erken osteoartritte yağ hücresinden elde edilen kök hücre tedavisi 7′ Ayak sorunları ve muayenesi 10′ Piriformis sendromu: Hayal mi, gerçek mi? 10′ Tartışma 25′
Artroskopik tedavi 10′ Yürüyüş bozuklukları ve analizi 10′ Kalça artroskopisinin sınırları 10′
Diz çevresi osteotomiler 10′ Tartışma 15′ Tartışma 15′
Parsiyel ve yüzeyel artroplastiler 10′
Tartışma 10′
15:15 – 15:30 Kahve molası
15:30 – 16:45 TUSYAD TOTBİD – TRAVMA TOTBİD ÇOD KYDT TOTBİD-ÇOCUK BİLDİRİ 17
DİZ ÇIKIĞI VE ÇOKLU BAĞ YARALANMALARI DEFORMİTE
BRAKİAL PLEKSUS TEDAVİSİ
VİDEO OTURUM

KIRIK KOMPLİKASYONLARI
YUMUŞAK DOKU
VİDEO OTURUMU
ÇOCUKLARDA DİRSEK ÇEVRESİ KIRIKLARI
Ortopedist gözüyle diz bağları ve işlevleri (klinik anatomi) 10′ Genel bilgiler ve ortopedik muayene 10′ Omuzda internal rotasyon kontraktürü cerrahi tedavisi 15′ Büyüme plağı kırık komplikasyonları 10′ Yumuşak doku sarkomlarının tedavisinde püf noktalar 10′ Suprakondiler humerus kırıkları 10′
Ortopedist gözüyle diz bağları ve işlevleri (klinik anatomi) 10′ Deformitenin radyolojik analizi 10′ Humerus derotasyon osteotomisi 15′ Uzun kemik cisim kırık komplikasyonları 10′ Quadriceps 10′ Lateral kondil kırıkları 10′
Çoklu bağ yaralanmalarında cerrahi algoritim 10′ CORA tekniği 10′ Obsetrik brakial pleksusda omuz çıkığının tedavisi 15′ Dirsek çevresi kırık komplikasyonları 10′ Sartorial-Popliteal bölge 10′ Dirsek çıkığı ve medial epikondil kırıkları 10′
Arka çapraz bağ rekonstrüksiyon yöntemleri 10′ End point first yöntemi 10′ Omuzda tendon transferleri 15′ Diz çevresi kırık komplikasyonları 10′ Uyluk posterioru 10′ Monteggia kırıklı çıkıkları
Posterolateral köşe rekonstrüksiyon yöntemleri 10′ Deformite tedavisinde İMÇ 10′ Olgu bazlı tartışma 15′ Atlanmış çocuk kırıkları 10′ Bacak posterioru 10′ Radius başı kırığı
Medial taraf tedavi prensipleri 10′ Deformite tedavisinde Taylor frame 10′ Olgu bazlı tartışma 25′ Kol 10′ Tartışma 25′
Tartışma 15′ Tartışma 15” Tartışma 15′
16:45 -17:00 Kahve molası
17:00 – 18:30 TRAVMA
KOMPLEKS PELVİS ASETABULUM KIRIKLARI OLGU TARTIŞMASI
BİLDİRİ 18 BİLDİRİ 19 BİLDİRİ 20 BİLDİRİ 21 BİLDİRİ 22
  SALON 1 SALON 2 SALON 3 SALON 4 SALON 5 SALON 6
08:00 – 09:15 TRAVMA  TOTBİD-ARTROPLASTİ  AGUH TOAK  EF  KYDT 
KIRIK TESPİT İLKELERİ GONARTROZ
SEN OLSAYDIN NE YAPARDIN?

MUAYENE YÖNTEMLERİ-VİDEO SUNUM
DENEY YAPMAK İSTİYORUM DEFORMİTELER TÜMÖR BENZERİ LEZYONLAR
Konvansiyonel plak ile tespit; mutlak stabilite 10′   Omuz 10′ Hayvan deneylerinde sertifikasyon ve etik 15′ Alt ekstremitenin konjenital deformiteleri 10′ Osteomyelit 10′
Kilitli plak ile tespit; göreceli stabilite 10′ Dirsek 10′ Ortopedide en sık kullanılan modeller 15′ Ayağın konjenital deformiteleri 10′ Heterotopik ossifikasyon 10′
Eksternal fiksatör ile tespit 10′ Omurga 10′ Uygun hayvan modeli oluşturma ve proje yazımı 15′ Üst ekstremitenin konjenital deformiteleri 10′ Yabancı cisim 10′
Minimal invaziv redüksiyon prensipleri 10′ Kalça 10′ Deneysel verilerin analizinde püf noktalar 15′ Deformite analizinin basamakları 10′ Tüberküloz enfeksiyonu  10′
Osteoporotik hastalarda tespit yöntemleri 10′ Diz 10′ Tartışma 15′ Üst ekstremite konjenital anomalilerine yaklaşımda psikososyal değerlendirme 10′ Kist hidatik enfeksiyonu  10′
Olgu bazlı tartışma 25′ Ayak-ayak bileği 10′ Olgu bazlı tartışma 25′ Olgu bazlı tartışma 25
Tartışma 15′
09:15 – 09:30 Kahve molası
09:30 – 10:45 TOTBİD-ÇOCUK ORTOPEDİ TOTDER  TUSYAD  TRAVMA  KKCD AO 
  PERİPROSTETİK OSTEOLİZ SPORCULARDA TENDİNOPATİLER TARTIŞMALI OTURUMU AÇIK KIRIKLAR FAS’TA NEREDEYİZ? TARTIŞMALI KONULAR
30 saniyede kalça usg 7′ Partikül hastalığı nedir? 15′   Epidemiyoloji ve sınıflama 13′ FAS atlanıyor mu? Koksartroz gelişimini engelleyebilir miyiz? 10′ DEBATE: Femur cisim kırıklarında trokanterik girişli İMÇ 10′
Arthroscopic management of DDH 15′ Osteolizde progresyon riski radyolojik olarak monitorize edilebilir mi? Medikal tedavi gelecekte mümkün mü? 15′ Yumuşak dokunun önemi 13′ FAS ‘da konservatif tedavinin yeri 10’ DEBATE: Femur cisim kırıklarında priformis girişli İMÇ 10′
How I use the lenke classification in 2017? 15′ Total diz artroplastisi sonrası osteoliz 15′ Kemik dokuya yaklaşım ve definitif tedavi 13′ Pincer lezyonu ve labral tamir 15′ Femur cisim kırıklarında ne zaman boyuna vida atarım (tek, iki, majordan minöre) 10′ 
Management of limb corrections in skeletal dysplasia 15′ Total kalça artroplastisi sonrası osteoliz 15′ Ateşli silah yaralanmasına bağlı açık kırığa yaklaşım 13′ Cam lezyonu ve tedavisi 15′ Hangi asetabulum kırıklarında primer artroplasti-ne zaman? 10′
Tartışma 15′ Tartışma 15′ Antibiyotik profilaksisi ve antibiyoterapi 13′ İskiofemoral, AIIS ve Psoas sıkışması 10′ Simfizis pubis ayrışmalarında tek-çift plak uygulamaları. 10′
  Olgu bazlı tartışma 10′ Olgu bazlı tartışma 35′ Olgu bazlı tartışma 10′
 
10:45 – 11:00 Kahve molası
11:00 – 12:15 TUSYAD  OMURGA  TRAVMA  ÇOD AAB EL 
ÖN ÇAPRAZ BAĞDA TARTIŞMALI KONULAR  OMURGA TRAVMALARI ÇOCUK KIRIKLARINA YAKLAŞIM ÜLKEMİZDE GKD TARAMASININ DURUMU VE ÖNEMİ KALKANEUS & TALUS KIRIKLAR
Klinisyen gözüyle ön çapraz bağ radyolojisi  (Kendi göbeğimizi kendimiz kesmek!) 12′ TL kırıkların tedavisi ne zaman, ne kadar acil? 10′ Fizis yaralanmalarında tedavi ilkeleri 10′ Konferans 20′ Kalkaneus kırıklarını ameliyat etmem 10′ Distal radius kırıkları 10′
Primer onarım (yine yeniden) 12′ TL kırıklarda her vakaya cerrahi tedavi gerekir mi? 10′ Perkütan çivileme ilkeleri 11′   Geniş kesiyle ameliyat ederim 10′ Metakarp – falanks kırıkları 10′
Tamamı içeride ön çapraz bağ rekonstruksiyonu 12′  Ne zaman perkütan tespit? 10′ Çocuk kırıklarında İMÇ 11′ Sınırlı girişim ile ameliyat ederim 10′ Humerus kırıkları 10′
AnteroLateral ligament (ALL) ve lateral ekstraartiküler tenodez (LET) 12′ DEBATE: TL kırıklarında sadece posterior yaklaşım yaparım 10′ Çocuk kırıklarında plak vida 11′ Talus OCD lezyonlarına debritman ve mikro kırık yeterli 10′ Ön kol kırıkları 10′
Pediatrik ÖÇB rekonstrüksiyonu 12′ DEBATE: TL kırıklarında mutlaka anterior yaklaşım yaparım 10′ Çocuk kırıklarında Ex-fix 11′ Talus OCD lezyonlarına mozaikplasti yaparım 10′ Ön kol kırıklarında cerrahi uygulama hataları 10′
Tartışma 15′ Tartışma 25′ Çocuklarda travmatik psödoartrozlar 11′ Talus OCD lezyonlarını greftlerim, hücresiz çatı implant koyarım 10′ Olgu bazlı tartışma 25′
  Tartışma 10′ Tartışma 15′
12:15 – 13:00   BİLDİRİ 23 BİLDİRİ 24 BİLDİRİ 25 BİLDİRİ 26 BİLDİRİ 27
13:00 – 14:00 Öğle yemeği
14:00 – 15:00   TOTBİD VİDEO PATO-ANATOMİ VE CERRAHİ YAKLAŞIMLAR KURSU: KALÇA EKLEMİ
15:00 – 16:00 TOTBİD VİDEO PATO-ANATOMİ VE CERRAHİ YAKLAŞIMLAR KURSU: DİZ EKLEMİ
16:00 – 16:15 Kahve molası
16:15 -17:15   TOTBİD VİDEO PATO-ANATOMİ VE CERRAHİ YAKLAŞIMLAR KURSU: OMUZ EKLEMİ
17:15 – 18:15 TOTBİD VİDEO PATO-ANATOMİ VE CERRAHİ YAKLAŞIMLAR KURSU: EL-EL BİLEĞİ
  SALON 1 SALON 2 SALON 3 SALON 4 SALON 5 SALON 6
08:00 – 09:15 KDA ÇOD OD OMURGA TOTBİD-TRAVMA TOTEK

KALÇA ARTROPLASTİSİ VİDEO OTURUM
SIK YAPILAN HATALAR TAMİR EDİLEMEYEN MASİF RATATOR MANŞET YIRTIKLARINDA ÇÖZÜMLER ERİŞKİN DEJENERATİF OMURGA VAKANIZI GETİRİN TARTIŞALIM TRAVMA ÜST EKSTREMİTE MAKALE YAZMA KURSU-I
Adduktör yetmezlikte “dual mobile cup” 10′ GKD tedavisinde sık yapılan hatalar ve tedavileri 15′ Konservatif tedavinin yeri 10′ Preoperatif sagittal planlama 10′   Bilimsel çalışma nasıl planlanır? 15′
Adduktör yetmezlikte “kilitli içlik” 10′ Adolesan idiopatik sSkolyoz tedavisinde sık yapılan hatalar ve tedavileri 15′ Kısmi tamir 10′ Üst end vertebra seçimi 7′   Makalenin en önemli bölümü: Başlık ve özet nasıl yazılır? 15′
Asetabuler kemik defektlerinde “cage” 10′ PEV tedavisinde sık yapılan hatalar ve tedavileri 15′ Tendon transferleri 10′ Alt end vertebra seçimi 7′   Makale yazımı ipuçları 20′
Asetabuler kemik defektlerinde “cup cage” 10′ Serebral palsi tedavisinde sık yapılan hatalar ve tedavileri 15′ Superior kapsüler rekonstrüksiyon 10′ Dekompresyon ve stabilizasyon nasıl yapılmalı? 10′   Makalemiz için doğru dergi seçimi ve nasıl kabul ettireceğiz? 15′
Asetabuler kemik defektlerinde “custom triflange cup” 10′ Tartışma 15′ Revers omuz protezi 10′ DEBATE: Her zaman interbody füzyon yaparım 7′   Tartışma 10′
E vitaminli polietilen TKP sonuçları 10′   DEBATE: İnterbody füzyon yapmam 7′  
Tartışma 15′ Tartışma 25′ DEBATE: Mutlaka deformiteyi düzeltirim 7′  
DEBATE: Nöral dekompresyon ve sınırlı redüksiyon yeterli 7′ Tartışma 15′
09:15 – 09:30 Kahve molası
09:30 – 10:45 TOTBİD-AO TOTBİD-OMURGA TRAVMA TUSYAD AGUH TOTEK
PHYLOSIPHIA OF FRACTURE FIXATION
VİDEO SUNUMLAR
EKLEM ÇIKIKLARI MENİSKÜS OTURUMU YENİ TAYİN EDİLMİŞ BİR ORTOPEDİ UZMANININ SINIRLARI MAKALE YAZMA KURSU-II
How was I fixing the fractures in the past? 15′ İliak vida uygulaması 5′ Omuz çıkığı 12′ Menisküs patoanatomisi 12′ El cerrahisi? 10′

İNTERAKTİF OTURUM

EĞRİSİ VE DOĞRUSUYLA MAKALE TARTIŞMASI
OLGU SUNUMU
MAKALE SUNUMU

My present philosophy of fracture fixation 15′ Sakral vida uygulaması 5′ Dirsek çıkığı 12′ Dejeneratif menisküs lezyonları 12′ Omurga cerrahisi? 10′
What will the fracture fixation be in the future? 15′ Pedikül vidası uygulaması 5′ Travmatik kalça çıkığı 12′ Ne zaman menisektomi? Ne zaman tamir? 12′ Tümör cerrahisi? 10′
Cased based discussion 30′ Laminektomi 5′ Diz çıkığı 12′ RAMP ve kKök yırtıkları 12′ Çocuk ortopedi cerrahisi? 10
  Skolyoz korreksiyon manevraları 5′ Ayak bileği çıkığı 12′ Menisküs kistlerinin tedavisi 12′ Spor Cerrahisi 10′
Lateral mass vidası uygulamaları 5′ Tartışma 15′ Tartışma 15′ Tartışma 25′
Tetring uygulaması 5′
Lomber diskektomi 10′
SP osteotomisi 5′
TLIF uygulaması 5′
PVCR 5′
PSO 5′
Tartışma 10 ‘
10:45 – 11:00 Kahve molası
11:00 – 12:15 TOTBİD-ARTROPLASTİ TRAVMA TUSYAD TOTBİD TOTBİD-OMURGA-KYDT TOAK

DİZ ARTROPLASTİSİ VİDEO OTURUM
ASETABULUM KIRIKLARI OMUZ DİRSEK CERRAHİSİ OTURUMU BİLGİSAYAR DESTEKLİ HASTAYA ÖZGÜ CERRAHİ TEDAVİLER (3D UYGULAMALAR) METASTATİK TÜMÖRLER-OMURGA BİLİMSEL YAKLAŞIMLA BİLİM
Patellar komponent yerleştirme tekniği ve denervasyon 10′ Anterior intra-pelvik yaklaşım: Açılım ve tespit alternatifleri 30′ Biceps uzun başı sorunları Hastaya özel cerrahi uygulamalar için görüntü işleme ve ortopedik pato-anatomik modelleme 12′ Metastatik omurga tümörleri felsefesi 15′ Bilim paradigması 20′
Tibial taraf ipuçları 10′ Kompleks asetabulum kırıklarında cerrahi planlama 10′ Pektoralis majus ve latissimus dorsi yaralanmaları Bilgisayar destekli cerrahi planlama ve 3D yazıcılar 12′ Spinal metastazlarda evreleme işe yarar mı? 10′ Bilimselliğin ölçütleri 20′
Femoral taraf ipuçları 10′ Kocher-Langenbech yaklaşımı ile kırık tespiti 10′ Kanat skapula 3D yazıcılardan elde edilen katı anatomik modeller ve cerrahi üzerine etkileri 12′ Spinal metastazlarda medikal ilkeler-girişimsel radyolojik yaklaşımlar 10′ Ortopedi biliminde en fazla değin almış çalışmalar 20′
Patellar uyumsuzlukta lateral gevşetme nasıl yapılır 10′ Pararektus girişimde işin sırrı 10′ Tuzak nöropatiler Hastaya özel cerrahi kılavuzlar ve kullanım alanları 12′ DEBATE: Minimal invaziv yaklaşımları tercih ederim 12′  
Patellar komponent revizyonu 10′ Tartışma 15′ Tartışma 15′ Hastaya özel implantlar ve kullanım alanları 12′ DEBATE: İnkomplet-Enblok rezeksiyon yaparım 12′ Tartışma 15′
Tüberositas tibia osteotomisi 10′ Tartışma 15′ Tartışma 15′
Tartışma 15′
12:15 – 13:15 Öğle yemeği
13:15 – 14:30 TOTBİD-ARTROPLASTİ AAB KKCD TOTBİD-TRAVMA TOTDER TOTBİD
PERİPROSTETİK ENFEKSİYONLAR
BAŞ PARMAK SORUNLARI-VİDEO DESTEKLİ SUNUMLAR
ERİŞKİN KALÇA DİSPLAZİLERİNDE OSTEOTOMİLER VAKANIZI GETİRİN TARTIŞALIM
ALT EKSTREMİTE TRAVMA
AOTT OTURUMU: EFSANE HIRSIZLIKLAR VE ÇANAK DERGİLER
ÇIKIK REDÜKSİYON VİDEO SUNUMLARI
Enfeksiyon riskini azaltmada immün sistemi güçlendiren stratejiler nelerdir? 10′ Halluks rijitusta çeliektomi 7′ Osteotominin planlanması ve yönetimi 10′   Akademik yayıncılıkta impakt faktör kandırmacıları 15′ Omuz 15′
Artroplasti yapılan ameliyathane şartları nasıl olmalı? 10′ Halluks rijitusta artrodez 7′ Femoral osteotomiler 15′   Çanak ve saldırgan dergiler 15′ Dirsek 15′
PPE tanısında kriterlerde neler değişti? 10′ Halluks rijitusta artroplasti 7′ Asetabüler osteotomiler 15′   Makale benzerliklerinde kabul edilebilir etik sınırlar 15′ Kalça 15′
Artroplasti sonrası yara sorunları: Sınıflandırma ve tedavi seçenekleri 10′ Weil osteotomisi 7′ Osteotomilerin uzun dönem sonuçları 10′   Efsane hırsızlıklar ve uydurma yayınlar 15′ Diz 15′
Erken PPE: Tanı ve tedavisinde ne yapalım? 10′ Morton möroma 7′ Olgu bazlı tartışma 25′   Tartışma 15′ Olgu bazlı tartışma 15′
Kronik PPE: Tanı ve tedavi seçenekleri 10′ PIP artrodez 7′
Kronik PPE’de tek komponent değişimi 10′  
Tartışma 5′ Olgu bazlı tartışma 33′
14:30 – 14:45 Kahve molası
14:45 – 16:00 TOTBİD-ARTROPLASTİ TUSYAD TOTBİD-AYAK TOTEK EKSTREMİTE TOTBİD

KALÇA ARTROPLASTİSİ VİDEO OTURUM
PATELLOFEMORAL OTURUMU AYAK BİLEĞİ EKLEMİ VİDEO PATOANATOMİ OTURUMU ORTOPEDİ EĞİTİMİNDEKİ GELİŞMELER TARTIŞMALI KONULAR ORTOPEDİK ENFEKSİYONLAR
Posterior yaklaşım 7′ Patellofemoral instabilitede klinik ve radyolojik değerlendirme 12′ Ayak bileği ekleminin artroskopik anatomisi ve patolojiler 12′ Lisanüstü eğitim modellerine YÖK bakışı Deformite cerrahisinde plak vida 10′ Çocuklarda kas iskelet enfeksiyonlarına yaklaşım 20′
Direk lateral yaklaşım 7′ İzole patellofemoral artroza yaklaşım 12′ Ardayak artroskopik anatomisi ve patolojileri 12′ Omurga cerrahisi yan dal eğitiminde ilk deneyimlerimiz Deformite cerrahisinde IMÇ 10′ Travma sonrası enfeksiyonlara yaklaşım? 10′
Anterolateral yaklaşım 7′ İlk patella çıkığına yaklaşım 12′ Aşil tendon anatomisi ve patolojileri 12′ Uzmanlık ve uzmanlık sonrası yan dal eğitim modellerinin dünya örnekleri Deformite cerrahisinde external fiksatör 10′ Artroplasti sonrası enfeksiyonlara yaklaşım? 10′
Direk anterior yaklaşım 7′ Patellofemoral instabilitede kime, ne zaman hangi cerrahi? 12′ Ayak bileği ekleminin medial taraf anatomisi ve patolojileri 12′ UEGS nereden nereye? İleri yaş kalça kırıklarında protez yaparım 10′ Artroskopik girişim sonrası enfeksiyonlara yaklaşım 10′
Trokanterik osteotomili yaklaşımlar 7′ Patellofemoral instabilite cerrahisinde komplikasyonlar ve çözümleri 12′ Ayak bileği ekleminin lateral taraf anatomisi ve patolojileri 12′ UEGS sınavının geliştirilmesi İleri yaş kalça kırıklarında IMÇ yaparım 10′ Spinal enfeksiyonlarda ne zaman cerrahi? 10′
Tapered femoral stem uygulaması 7′ Tartışma 15′ Tartışma 15′ BOARD sınavı İleri yaş kalça kırıklarında Ex-fix yaparım 10′ Spinal post-op enfeksiyonların yönetimi? 10′
Mini femoral stem uygulaması 7′ Tartışma Tartışma 15′ Tartışma 5′
Kare kesit stem uygulaması 7′
Modüler protez uygulaması 7′
Mega protez uygulaması 7′
Tartışma 5′
16:00 – 16:15 Kahve molası
16:15 -17:30 TOTBİD-EL-ÇOCUK TOTBİD-TRAVMA AO EL TOTBİD-ÇOCUK TOTBİD

TENDON TRANSFERLERİ
VİDEO OTURUM

KIRIKLARDA TESPİT PRENSİPLER
VİDEO OTURUM
TARTIŞMALI KIRIKLAR
İSMET TAN, MEHMET ALİ DEVECİ
EL-EL BİLEĞİ SORUNLARI
ÇOCUK KIRIK AMELİYATI
VİDEO OTURUM
VAKANIZI GETİRİN TARTIŞALIM ARTROPLASTİ (KALÇA-DİZ)
Rectus femoris transferi 10′ Çektirme vidası 10′ Humerus cisim kırıklarını plak ile tespit ederim 10′ El bileği volar ve ulnar taraf ağrılarına yaklaşım 10′ Femur TEN 10′  
Tibialis posterior transferi 10′ Polar vidası 10′ Humerus cisim kırıklarını İMÇ ile tespit ederim 10′ El bileği dorsal ve radiyal taraf ağrılarına yaklaşım 10′ Femur biyolojik 10′
Tibialis anterior transferi 10′ Destek plağı 10′ Arka malleol kırıklarında plak-vida şarttır 10′ Lunatomalazinin teşhis ve tedavisine yaklaşım 10′ Önkol TEN 10′
Peroneus longus transferi 10′ Sindesmoz vidası 10′ Arka malleol kırıklarında sadece vida yeterlidir 10′ Üst ekstremite spor ilişkili yumuşak doku travmalarına yaklaşım 10′ Suprakondiler telleme 10′
Ön kolda üçlü transfer 10′ PFNA- Supin ve Lateral pozisyonda 10′ Ayak bileği sindesmoz yaralanmalarında rijit transindesmotik tespit hale geçerli bir yöntem midir? 10′ Elde fleksör tendon problemleri 10′ Lateral kondil 10′
Olgu bazlı tartışma videoları 25′ DHS 10′ Lisfrank kırıklı çıkıklarında komplikasyonlardan nasıl kaçarım: püf noktalar 10′ Elde ekstansör tendon problemleri 10′ Olgu bazlı tartışma 25′
Tartışma 15′ Olgu Bazlı Tartışma 15′ Tartışma 15′
TOTBİD VİDEO PATO-ANATOMİ VE CERRAHİ YAKLAŞIMLAR KURSU
14:00 – 15:00 15:00 – 16:00
KALÇA EKLEMİ  DİZ EKLEMİ
Kalça ekleminin artroskopik anatomisi ve patolojileri Diz ekleminin artroskopik anatomisi ve patolojileri
Derin gluteal bölge anatomisi ve patolojisi Diz ekleminin ekstansör mekanizma anatomisi ve patolojileri
Kalça eklemine anterior yaklaşımlar Diz ekleminin medial taraf açık cerrahi anatomisi ve patolojileri ve cerrahi yaklaşımlar
Kalça eklemine lateral yaklaşımların püf noktaları Diz ekleminin posterolateral taraf açık cerrahi anatomisi ve patolojileri ve cerrahi yaklaşımlar
Kalça eklemine posterior yaklaşımların püf noktaları Dizin posterior anatomisi ve patolojisi
16:00 – 16:15
KAHVE MOLASI
16:15 – 17:15 17:15 – 18:15
OMUZ EKLEMİ
EL-EL BİLEĞİ
Glenohumeral ve subakromiyal artroskopik anatomi Dirsek eklemine anterior, lateral, medial ve posterior yaklaşımlar
Glenohumeral ve subakromiyal artroskopik patolojiler Önkol cisim (Radius ve ulna) yaklaşımları
Omuz açık cerrahi anatomisi Distal radius palmar ve volar yaklaşımlar
Omuz açık cerrahi açılımlarının püf noktaları  
Dirsekte cerrahi açılımlar  

KULLANILAN RENK VE SEMBOL AÇIKLAMALARI

Renk

Programda yer alan dernek, şube ve komisyonlar

Kısaltmalar

 

TOTBİD

TOTBİD

 

Omuz Dirsek Cerrahisi Derneği

OD

 

TOTBİD Omurga Çalışma Grubu

OMURGA

 

TOTBİD Ortopedik Travma Şubesi

TRAVMA

 

Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği

TUSYAD

 

Çocuk Ortopedisi Derneği

ÇOD

 

TOTBİD Kemik ve Yumuşak Doku Tümörleri Şubesi

KYDT

 

Kalça Diz Artroplasti Derneği

KDA

 

TOTDER

TOTDER

 

TOAK

TOAK

 

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi

TOTEK

 

AO Mezınları Derneği

AO

 

Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği

EL

 

Kalça Eklemi Koruyucu Cerrahi Derneği

KKCD

 

Ekstremite Rekonstrüksiyonu ve İlizarov Yöntemleri Uygulama Geliştirme Derneği

EF

 

TOTBİD Ayak Ayak Bileği Cerrahisi Şubesi

AAB

 

TOTBİD Asistan ve Genç Uzman Hekimler Konseyi

AGUH

 

Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireleri Derneği

HEMŞİRELİK

SALON 1 SALON 2 SALON 3 SALON 4 SALON 5 SALON 6 SALON 7
08:00 – 09:15 TOTBİD-ARTROPLASTİ  TOTDER  TUSYAD  TOTBİD-ÇOCUK TRAVMA TOTBİD-TRAVMA BİLDİRİ 1
ARTROPLASTİ DİYABETİK  – NÖROPATİK AYAK SPORCULARDA DİZ YARALANMALARI TARTIŞMALI OTURUM NÜKS PEV KAYNAMAMA HUMERUS ÜST UÇ KIRIKLARI
VİDEO OTURUM
TKP: Çimentosuz teknik 10′ Patofizyoloji 10′ Kırık iyileşmesine etki eden faktörler, kaynamamanın patogenezi 12′ Konservatif 10′
TKP: Çimentolu teknik 10′ Konservatif yaklaşımlar 10′ Kaynamama tedavisinde biyolojik yöntemler 12′ Plak ile tespit 15′
TDP: Çimentosuz teknik 10′ V.A.C. tedavisi 10′ Kaynamama tedavisinde plak kullanımı ve sandviç tekniği 12′ Hemiartroplasti 10′
TDP: Çimentolu teknik 10′ Cerrahi yaklaşımlar 10′ Kaynamama tedavisinde İMÇ kullanımı ve kanal darlatma 12′ Ters omuz protezi 15′
Antibiyotikli çimentomu kullanmak gerekir? 10′ Amputasyon cerrahisinde püf noktalar – video sunumu 10′ Olgu tartışmaları – 35′ Olgu Bazlı Tartışma 25′
Osteoporotik TKP de çimento kullanımı 10′ Olgu tartışması – 25′
09:15 – 09:30 Kahve molası
09:30 – 10:45 TUSYAD  TOTBİD-APOA TRAVMA   OD TOTBİD-AYAK  TOTBİD-ÇOCUK ORTOPEDİ  BİLDİRİ 2
SPOR CERRAHİSİNDE BAŞARININ PÜF NOKTALARI DİZ OSTEOARTRİTİNDE GÜNCEL TEDAVİ SEÇENEKLERİ VE OLGU TEMELLİ TARTIŞMA İNTRAMEDÜLLER TESPİT İLKELERİ OMUZ İNSTABİLİTE CERRAHİSİ SONRASI REVİZYON SEÇENEKLERİ
HALLUKS VALGUS
VİDEO OTURUM
VAKANIZI GETİRİN TARTIŞALIM
Başarılı ön çapraz bağ cerrahisi için püf noktalar 15′ Surgical alternatives other than arthroplasty 15′
APOA
Kırık iyileşmesi 12′ Revizyon bankart 10′ Yumuşak doku gevşetmesi 10′
Başarılı rotator manşet cerrahisi için püf noktalar 15′ Unicondylar arthroplasty 15′ Biyomekanik 12′ Hill-sachs remplissage 10′ Chevron osteotomisi 10′
Başarılı revizyon ön çapraz bağ cerrahisi için püf noktalar 15′ Total knee arthroplasty 15′ Giriş noktası ve kanal içi oyma 12′ Latarjet-korakoid kemik blok 10′ Akin yöntemi 10′
Başarılı menisküs cerrahisi için püf noktalar 15′ Cased-based discussion 30′ Exchange çivileme kuralları ve zamanlaması 12′ Eden hybinette-iliak kanat btransferi 10′ Scarf osteotomisi 10′
Tartışma 15′ Olgu tartışması – 25′ Farklı greft seçenekleriyle çözümler 10′ Lapidus 10′
Olgu tartışma 25′ Proksimal osteotomi 10′
Tartışma 15′
10:45 – 11:00 Kahve molası
11:00 – 12:15 TOTBİD-TRAVMA  TUSYAD  TOTDER  AGUH KYDT TOTBİD-OMURGA  BİLDİRİ 3
ORTOPEDİDE HAYAT KURTARICI GİRİŞİMLER SPORCULARDA DİZ YARALANMALARI TARTIŞMALI OTURUM DİRSEK ÇEVRESİ KIRIKLARI
ALÇILAMA VİDEO SUNUMLARI
PATOLOJİK KIRIK VAKANIZI GETİRİN TARTIŞALIM
Damage control surgery -To whom, when 20′ Eklem dışı humerus alt uç kırıklarında tedavi yaklaşımı 10′ Ön kol kırık redüksiyonu ve uzun kol alçı 10′ Impending kırığa yaklaşım 10′
Sakroiliak vidalama 20′ Eklem içi humerus alt uç kırıklarıında olekranon osteotomisi yapmam 10′ Femur kırığı ve PPA alçılama 10′ Benign kemik tümörlerinde patolojik kırıklara yaklaşım 10′
Management of pelvic hemoragge 20′ Eklem içi humerus alt uç kırıklarıında olekranon osteotomisi yaparım 10′ Tibia kırığı ve uzun bacak alçılama 10′ Malign kemik tümörlerinde patolojik kırıklara yaklaşım 10′
Tartışma 15′ DEBATE: Humerus alt uç kırığına eşlik eden radiyal sinir yaralanmasında siniri eksplore etmem 10′ GKD medial girişim sonrası PPA 10′ Metastazlarda patolojik kırıklara yaklaşım 10′
DEBATE: Humerus alt uç kırığına eşlik eden radiyal sinir yaralanmasında siniri eksplore ederim 10′ PEV alçılama 10′ Olgu tartışması 35′
Olgu tartışması – 25′ Alçılama komplikasyonları 10′
Tartışma 15′
12:15 – 13:15 Öğle yemeği
13:15 – 14:30 TOTBİD-KONFERANS KDA TOAK  TOTBİD-TRAVMA  AAB OMURGA  BİLDİRİ 4
Lateral approach in total knee arthroplasty 15′ KALÇA ARTROPLASTİSİ ÖNÜMÜZDEKİ 10 YIL?
FEMUR BOYUN KIRIKLARINDA TEDAVİ SEÇENEKLERİ
ARTRODEZLER
VİDEO OTURUM
ADOLESAN İDİYOPATİK SKOLYOZ
Subtrokanterik kısaltma osteotomisinde Wagner stem 10′ Biyomateryallerde 12′ Kanüllü vida 10′ Tibiotalar artrodez; anterior girşim 10′ Preoperatif klinik ve radyolojik değerlendirme 10′
Bony gesture in survey patellofemoral instability 15′ Subtrokanterik kısaltma osteotomisinde kare kesit 10′ Hücre kültüründe 12′ DHS 10′ Tibiotalar artrodez; lateral girişim 10′ Korse ve fonksiyonel tedavi yöntemleri 10′
Subtrokanterik kısaltma osteotomisinde uzun stem 10′ İskelet sistemi tümörlerinde 12′ Medial plak 10′ TTC artrodez  10′ Füzyon seviyesi seçimi 10′
TOL: Ayak bileğinin kara deliği (Kanıta dayalı tıp verileri ile tedavinin planlanması) 20′
KONFERANS
Displazik asetabulumda büyük kup ve greftleme 10′ Kemik kaynatıcılarda 12′ Protez 10′ Talonaviküler artrodez 10′ Füzyonsuz tedavi seçenekleri 10′
Displazik asetabulumda küçük kup ve greftleme 10′ Kemik ve kıkırdak hücre ölümü 12′ Olgu tartışması 35′ Kalkeneokuboid artrodez 10′ DEBATE: Preoperatif planlamada traksiyon, eğilme grafileri çekilmeli mi? EVET 10′
Tartışma 25′ Olgu tartışması 25′ Tartışma 15′ Subtalar artrodez 10′ DEBATE: Preoperatif planlamada traksiyon, eğilme grafileri çekilmeli mi? HAYIR 10′
Olgu tartışması 25′ Tartışma 15′
14:30 – 14:45 Kahve molası
14:45 – 16:00 TRAVMA  TOTBİD TOTBİD-ARTROPLASTİ  TOTBİD  TUSYAD  TOTBİD-OMURGA BİLDİRİ 5
ÜST EKSTREMİTE KIRIKLARI TÜRKÇE KONUŞULAN ÜLKELER OTURUMU KOKSARTROZ
SEN OLSAYDIN NE YAPARDIN?
SAĞLIK HUKUKU TOPLANTISI SPORCULARDA OMUZDA İNSTABİLİTE VE ROTATOR MANŞET SORUNLARI
TARTIŞMALI OTURUM
LOMBER EĞRİLİKLER
TARTIŞMALI OTURUM
Distal radius 12′ Total diz protezinde enfeksiyondan kaçınmada perioperatif hasta bakımı 10′ Malpraktis ve yargılama 15′
Proksimal radius 12′ Treatment activities of peri-prosthetic infection after knee arthroplasty with nano-silver 10′ Travma hastalarında adli raporlama 10′
Olekranon 12′ Romatiod artrit hastalarında total diz protezi 10′ Aydınlatılmış onam eksikliği ile ilgili güncel yargı kararları 10′
Ön kol çift kemik 12′ Total diz protezinde patellar komponent 10′ Tıbbi uygulama hatalarının adli tıp açısından örneklerle gözden geçirilmesi 10′
Humerus üst uç kırıkları 12′ Ortopedi’de metal alerjisi 10′ Yargıtay kararları açısından cezai ve hukuki sorumluluk 15′
Tartışma 15′ Tendon transfer in hand surgery 10′ Tartışma 15′
Tartışma 15′
16:00 – 17:00 BİLDİRİ 6 BİLDİRİ 7 BİLDİRİ 8 BİLDİRİ 9 BİLDİRİ 10 BİLDİRİ 11 BİLDİRİ 12

 

SALON 1 SALON 2 SALON 3 SALON 4 SALON 5 SALON 6 SALON 7
07:45-09:00 BİLDİRİ 6 BİLDİRİ 7 BİLDİRİ 8 BİLDİRİ 9 BİLDİRİ 10 BİLDİRİ 11 BİLDİRİ 12
09:00 – 10:15 TOTBİD-KONFERANS AO KDA TOTDER TOAK TOTBİD-OMUZ BİLDİRİ 13
PERİPROSTETİK KIRIKLAR OLGU TARTIŞMASI DİZ ARTROPLASTİSİ EKLEM İÇİ KÖK HÜCRE UYGULAMALARI: GERÇEK Mİ? EFSANE Mİ? EKLEMLERİ AĞRITAN PATOBİYOMEKANİK AKROMİYOKLAVİKÜLER EKLEM VE DİSTAL KLAVİKULA YARALANMALARI
Registries and their impact on global health services 20′ Periprostetic hip fractures 20′ Preop sert diz 10′ Kemik iliğinden elde edilen mezenkimal kök hücre uygulamaları 10′ Omuz 12′ Tip 3 ACE yaralanması-konservatif tedavi 10′
Sagittal profile realignment through posterior interbody fusion. What are the limits? 10′ Postop sert diz 10′ Yağ dokusundan elde edilen mezenkimal kök hücre uygulamaları 10′ El 12′ Tip 3 ACE yaralanması-açık yaklaşım cerrahi tedavi 10′
Non-DDH hip problems 20′ Açıklanamayan ağrılı dizlerde kinematik dizilim çözüm mü? 10′ Kök hücre uygulamalarında yeterli bilimsel kanıt var mı? 10′ Omurga 12′ Akut ACE çıkığında artroskopik yaklaşım 10′
Surgical treatment of spondylolisthesis in adolescents and young adult. How to prevent complications? 10′ Açıklanamayan ağrılı dizlerde mekanik dizilim çözüm mü? 10′ Kök hücre uygulamalarının geleceği ve etik sorunlar 10′ Diz 12′ Kronik ACE çıkığında rekonstrüksiyon 10′
Tartışma 15′ TDP ligaman balansı ile daha uzun ömür 10′ Tartışma 35′ Kalça 12′ Klavikula distal tip 2 kırıklarında tedavi seçenekleri 10′
TDP mekanik dizilim ile daha uzun ömür 10′ Tartışma 15′ Tartışma 15′
Tartışma 15′
10:15 – 10:30 Kahve molası
10:30 – 11:45 TUSYAD TOTBİD – EL TRAVMA TOTBİD-ÇOCUK TOTBİD-AYAK TOTDER BİLDİRİ 14
SPORCULARDA DİZ YARALANMALARI TARTIŞMALI OTURUMU PERİFERİK SİNİR YARALANMALARI AYAK-AYAK BİLEĞİ KIRIKLARI PELVİS OSTEOTOMİLERİ
VİDEO OTURUM
VAKANIZI GETİRİN TARTIŞALIM
KIRIK DIŞI
AYAK-AYAK BİLEĞİ SORUNLARI
OSTEOPOROZ
Genel ortopedide iyatrojenik sinir yaralanmaları 10′ Kalkaneus kırığı 10′ Dega 10′ Endokrinolog gözünden atipik femur kırıkları 10′
Periferik sinir yaralanmalarına genel yaklaşım 10′ Talus kırığı 10′ Pemberton 10′ Atipik femur kırıkları nasıl tanınır? 10′
El cerrahinin humerus suprakondiler kırıklarında nörovasküler sorunlara yaklaşımı 10′ Pilon kırığı 10′ Salter 10′ Atipik femur kırıkları tedavisinde güncel yaklaşım 10′
Çocuk ortopedistinin humerus suprakondiler kırıklarında nörovasküler sorunlara yaklaşımı 10′ Lisfrank yaralanması 10′ Ganz 10′ Osteoporoz tedavisi kimin işi? 10′
Tartışma 35′ Kırıklı çıkıklarda posterior yaklaşımlar 10′ Olgu bazlı tartışma 35′ Olgu bazlı tartışma 35′
Tartışma 25′
11:45 – 12:00 Kahve molası
12:00 – 13:15 EFORT FORA EF OD EL
GERIATRİC HIP FRACTURES POLİTRAVMA SERT DİRSEK EL BİLEĞİ SORUNLARI
Collum femoris fractures 15′ Kitlesel yaralanmalar nedir ve nasıl yönetilir? 10′ Etyoloji 10′ Skafoid kırıklarına genel yaklaşım 10′
Trochanteric hip fractues 15′ Politravma hastasının yönetimi 10′ Konservatif yaklaşım 10′ Başarısız tedavi edilmiş skafoid kırıkları ve sonrası 10′
Avoidance of complications 15′ Omurga kırıklı politravma hastasına Omurga cerrahi gözüyle yaklaşım 10′ Açık artroliz-Video destekli sunum 10′ Skafoid kaynamamalarına cerrahi yaklaşım 10′
Cased based lecture and discussion 30′ Politravma olgu tartışmaları – erken tedavi, hasar kontrollü yaklaşım 20′ Artroskopik artroliz-video destekli sunum 10′ El bileği instabilitelerine genel yaklaşım 10′
Summary of the EFORT Forum Yüksek enerjili yaralanmalarda rekonstrüksiyonlar 10′ Olgu bazlı tartışma 35′ El bileği artrodezi; ne zaman ve nasıl? 10′
Ekstremite rekonstrüksiyonu komplikasyonları 10′ Olgu bazlı tartışma 25′
Tartışma 15′
13:15 – 14:00 Öğle yemeği
14:00 – 15:15 TRAVMA TUSYAD AGUH KKCD TOTEK TOTBİD-TÜMÖR BİLDİRİ 16
TRAVMATİK ENFEKSİYON VE DEFEKT GENÇ ERİŞKİN OSTEOARTRİTİNE YAKLAŞIM
SEREBRAL PALSİ
VİDEO OTURUM
KALÇA ÇEVRESİ SORUNLARI VE ARTROSKOPİ TOTEK EĞİTİM DEĞERLENDİRME PANELİ TÜMÖR OLGU TARTIŞMASI
Travmatik enfeksiyon patogenez ve tanısı 10′ Osteoartritte doğal seyir 7′ Omurga sorunları ve muayenesi 10′ Atlayan kalça 10′ TOTBİD-TOTEK Board sınavlarının vizyonu 10′
Posttravmatik enfeksiyonda debritman, teknik ve zamanlama 10′ Oral tedaviler 7′ Üst ekstremite sorunları ve muayenesi 10′ Osteitis pubis 10′ Evolution of EBOT exam 20′
Defekt tedavisinde masqualet tekniği 10′ Hyaluronik asit ve IA steroid 7′ Kalça sorunları ve muayenesi 10′ Kalça çevresi hamstring ve rectus kas yaralanmaları 10′ TOTEK sınavının gelişimi 10′
Defekt tedavisinde İMÇ tekniği 10′ Erken osteoartritte PRP tedavisinin yeri 7′ Diz sorunları ve muayenesi 10′ Trokanterik bursit ve gluteus medius yırtıkları 10′ EBOT sınav yapıcısı bakış açısı 10′
Olgu bazlı tartışma 25′ Erken osteoartritte yağ hücresinden elde edilen kök hücre tedavisi 7′ Ayak sorunları ve muayenesi 10′ Piriformis sendromu: Hayal mi, gerçek mi? 10′ Tartışma 25′
Artroskopik tedavi 10′ Yürüyüş bozuklukları ve analizi 10′ Kalça artroskopisinin sınırları 10′
Diz çevresi osteotomiler 10′ Tartışma 15′ Tartışma 15′
Parsiyel ve yüzeyel artroplastiler 10′
Tartışma 10′
15:15 – 15:30 Kahve molası
15:30 – 16:45 TUSYAD TOTBİD – TRAVMA TOTBİD ÇOD KYDT TOTBİD-ÇOCUK BİLDİRİ 17
DİZ ÇIKIĞI VE ÇOKLU BAĞ YARALANMALARI DEFORMİTE
BRAKİAL PLEKSUS TEDAVİSİ
VİDEO OTURUM

KIRIK KOMPLİKASYONLARI
YUMUŞAK DOKU
VİDEO OTURUMU
ÇOCUKLARDA DİRSEK ÇEVRESİ KIRIKLARI
Ortopedist gözüyle diz bağları ve işlevleri (klinik anatomi) 10′ Genel bilgiler ve ortopedik muayene 10′ Omuzda internal rotasyon kontraktürü cerrahi tedavisi 15′ Büyüme plağı kırık komplikasyonları 10′ Yumuşak doku sarkomlarının tedavisinde püf noktalar 10′ Suprakondiler humerus kırıkları 10′
Ortopedist gözüyle diz bağları ve işlevleri (klinik anatomi) 10′ Deformitenin radyolojik analizi 10′ Humerus derotasyon osteotomisi 15′ Uzun kemik cisim kırık komplikasyonları 10′ Quadriceps 10′ Lateral kondil kırıkları 10′
Çoklu bağ yaralanmalarında cerrahi algoritim 10′ CORA tekniği 10′ Obsetrik brakial pleksusda omuz çıkığının tedavisi 15′ Dirsek çevresi kırık komplikasyonları 10′ Sartorial-Popliteal bölge 10′ Dirsek çıkığı ve medial epikondil kırıkları 10′
Arka çapraz bağ rekonstrüksiyon yöntemleri 10′ End point first yöntemi 10′ Omuzda tendon transferleri 15′ Diz çevresi kırık komplikasyonları 10′ Uyluk posterioru 10′ Monteggia kırıklı çıkıkları
Posterolateral köşe rekonstrüksiyon yöntemleri 10′ Deformite tedavisinde İMÇ 10′ Olgu bazlı tartışma 15′ Atlanmış çocuk kırıkları 10′ Bacak posterioru 10′ Radius başı kırığı
Medial taraf tedavi prensipleri 10′ Deformite tedavisinde Taylor frame 10′ Olgu bazlı tartışma 25′ Kol 10′ Tartışma 25′
Tartışma 15′ Tartışma 15” Tartışma 15′
16:45 -17:00 Kahve molası
17:00 – 18:30 TRAVMA
KOMPLEKS PELVİS ASETABULUM KIRIKLARI OLGU TARTIŞMASI
BİLDİRİ 18 BİLDİRİ 19 BİLDİRİ 20 BİLDİRİ 21 BİLDİRİ 22
  SALON 1 SALON 2 SALON 3 SALON 4 SALON 5 SALON 6
08:00 – 09:15 TRAVMA  TOTBİD-ARTROPLASTİ  AGUH TOAK  EF  KYDT 
KIRIK TESPİT İLKELERİ GONARTROZ
SEN OLSAYDIN NE YAPARDIN?

MUAYENE YÖNTEMLERİ-VİDEO SUNUM
DENEY YAPMAK İSTİYORUM DEFORMİTELER TÜMÖR BENZERİ LEZYONLAR
Konvansiyonel plak ile tespit; mutlak stabilite 10′   Omuz 10′ Hayvan deneylerinde sertifikasyon ve etik 15′ Alt ekstremitenin konjenital deformiteleri 10′ Osteomyelit 10′
Kilitli plak ile tespit; göreceli stabilite 10′ Dirsek 10′ Ortopedide en sık kullanılan modeller 15′ Ayağın konjenital deformiteleri 10′ Heterotopik ossifikasyon 10′
Eksternal fiksatör ile tespit 10′ Omurga 10′ Uygun hayvan modeli oluşturma ve proje yazımı 15′ Üst ekstremitenin konjenital deformiteleri 10′ Yabancı cisim 10′
Minimal invaziv redüksiyon prensipleri 10′ Kalça 10′ Deneysel verilerin analizinde püf noktalar 15′ Deformite analizinin basamakları 10′ Tüberküloz enfeksiyonu  10′
Osteoporotik hastalarda tespit yöntemleri 10′ Diz 10′ Tartışma 15′ Üst ekstremite konjenital anomalilerine yaklaşımda psikososyal değerlendirme 10′ Kist hidatik enfeksiyonu  10′
Olgu bazlı tartışma 25′ Ayak-ayak bileği 10′ Olgu bazlı tartışma 25′ Olgu bazlı tartışma 25
Tartışma 15′
09:15 – 09:30 Kahve molası
09:30 – 10:45 TOTBİD-ÇOCUK ORTOPEDİ TOTDER  TUSYAD  TRAVMA  KKCD AO 
  PERİPROSTETİK OSTEOLİZ SPORCULARDA TENDİNOPATİLER TARTIŞMALI OTURUMU AÇIK KIRIKLAR FAS’TA NEREDEYİZ? TARTIŞMALI KONULAR
30 saniyede kalça usg 7′ Partikül hastalığı nedir? 15′   Epidemiyoloji ve sınıflama 13′ FAS atlanıyor mu? Koksartroz gelişimini engelleyebilir miyiz? 10′ DEBATE: Femur cisim kırıklarında trokanterik girişli İMÇ 10′
Arthroscopic management of DDH 15′ Osteolizde progresyon riski radyolojik olarak monitorize edilebilir mi? Medikal tedavi gelecekte mümkün mü? 15′ Yumuşak dokunun önemi 13′ FAS ‘da konservatif tedavinin yeri 10’ DEBATE: Femur cisim kırıklarında priformis girişli İMÇ 10′
How I use the lenke classification in 2017? 15′ Total diz artroplastisi sonrası osteoliz 15′ Kemik dokuya yaklaşım ve definitif tedavi 13′ Pincer lezyonu ve labral tamir 15′ Femur cisim kırıklarında ne zaman boyuna vida atarım (tek, iki, majordan minöre) 10′ 
Management of limb corrections in skeletal dysplasia 15′ Total kalça artroplastisi sonrası osteoliz 15′ Ateşli silah yaralanmasına bağlı açık kırığa yaklaşım 13′ Cam lezyonu ve tedavisi 15′ Hangi asetabulum kırıklarında primer artroplasti-ne zaman? 10′
Tartışma 15′ Tartışma 15′ Antibiyotik profilaksisi ve antibiyoterapi 13′ İskiofemoral, AIIS ve Psoas sıkışması 10′ Simfizis pubis ayrışmalarında tek-çift plak uygulamaları. 10′
  Olgu bazlı tartışma 10′ Olgu bazlı tartışma 35′ Olgu bazlı tartışma 10′
 
10:45 – 11:00 Kahve molası
11:00 – 12:15 TUSYAD  OMURGA  TRAVMA  ÇOD AAB EL 
ÖN ÇAPRAZ BAĞDA TARTIŞMALI KONULAR  OMURGA TRAVMALARI ÇOCUK KIRIKLARINA YAKLAŞIM ÜLKEMİZDE GKD TARAMASININ DURUMU VE ÖNEMİ KALKANEUS & TALUS KIRIKLAR
Klinisyen gözüyle ön çapraz bağ radyolojisi  (Kendi göbeğimizi kendimiz kesmek!) 12′ TL kırıkların tedavisi ne zaman, ne kadar acil? 10′ Fizis yaralanmalarında tedavi ilkeleri 10′ Konferans 20′ Kalkaneus kırıklarını ameliyat etmem 10′ Distal radius kırıkları 10′
Primer onarım (yine yeniden) 12′ TL kırıklarda her vakaya cerrahi tedavi gerekir mi? 10′ Perkütan çivileme ilkeleri 11′   Geniş kesiyle ameliyat ederim 10′ Metakarp – falanks kırıkları 10′
Tamamı içeride ön çapraz bağ rekonstruksiyonu 12′  Ne zaman perkütan tespit? 10′ Çocuk kırıklarında İMÇ 11′ Sınırlı girişim ile ameliyat ederim 10′ Humerus kırıkları 10′
AnteroLateral ligament (ALL) ve lateral ekstraartiküler tenodez (LET) 12′ DEBATE: TL kırıklarında sadece posterior yaklaşım yaparım 10′ Çocuk kırıklarında plak vida 11′ Talus OCD lezyonlarına debritman ve mikro kırık yeterli 10′ Ön kol kırıkları 10′
Pediatrik ÖÇB rekonstrüksiyonu 12′ DEBATE: TL kırıklarında mutlaka anterior yaklaşım yaparım 10′ Çocuk kırıklarında Ex-fix 11′ Talus OCD lezyonlarına mozaikplasti yaparım 10′ Ön kol kırıklarında cerrahi uygulama hataları 10′
Tartışma 15′ Tartışma 25′ Çocuklarda travmatik psödoartrozlar 11′ Talus OCD lezyonlarını greftlerim, hücresiz çatı implant koyarım 10′ Olgu bazlı tartışma 25′
  Tartışma 10′ Tartışma 15′
12:15 – 13:00   BİLDİRİ 23 BİLDİRİ 24 BİLDİRİ 25 BİLDİRİ 26 BİLDİRİ 27
13:00 – 14:00 Öğle yemeği
14:00 – 15:00   TOTBİD VİDEO PATO-ANATOMİ VE CERRAHİ YAKLAŞIMLAR KURSU: KALÇA EKLEMİ
15:00 – 16:00 TOTBİD VİDEO PATO-ANATOMİ VE CERRAHİ YAKLAŞIMLAR KURSU: DİZ EKLEMİ
16:00 – 16:15 Kahve molası
16:15 -17:15   TOTBİD VİDEO PATO-ANATOMİ VE CERRAHİ YAKLAŞIMLAR KURSU: OMUZ EKLEMİ
17:15 – 18:15 TOTBİD VİDEO PATO-ANATOMİ VE CERRAHİ YAKLAŞIMLAR KURSU: EL-EL BİLEĞİ
  SALON 1 SALON 2 SALON 3 SALON 4 SALON 5 SALON 6
08:00 – 09:15 KDA ÇOD OD OMURGA TOTBİD-TRAVMA TOTEK

KALÇA ARTROPLASTİSİ VİDEO OTURUM
SIK YAPILAN HATALAR TAMİR EDİLEMEYEN MASİF RATATOR MANŞET YIRTIKLARINDA ÇÖZÜMLER ERİŞKİN DEJENERATİF OMURGA VAKANIZI GETİRİN TARTIŞALIM TRAVMA ÜST EKSTREMİTE MAKALE YAZMA KURSU-I
Adduktör yetmezlikte “dual mobile cup” 10′ GKD tedavisinde sık yapılan hatalar ve tedavileri 15′ Konservatif tedavinin yeri 10′ Preoperatif sagittal planlama 10′   Bilimsel çalışma nasıl planlanır? 15′
Adduktör yetmezlikte “kilitli içlik” 10′ Adolesan idiopatik sSkolyoz tedavisinde sık yapılan hatalar ve tedavileri 15′ Kısmi tamir 10′ Üst end vertebra seçimi 7′   Makalenin en önemli bölümü: Başlık ve özet nasıl yazılır? 15′
Asetabuler kemik defektlerinde “cage” 10′ PEV tedavisinde sık yapılan hatalar ve tedavileri 15′ Tendon transferleri 10′ Alt end vertebra seçimi 7′   Makale yazımı ipuçları 20′
Asetabuler kemik defektlerinde “cup cage” 10′ Serebral palsi tedavisinde sık yapılan hatalar ve tedavileri 15′ Superior kapsüler rekonstrüksiyon 10′ Dekompresyon ve stabilizasyon nasıl yapılmalı? 10′   Makalemiz için doğru dergi seçimi ve nasıl kabul ettireceğiz? 15′
Asetabuler kemik defektlerinde “custom triflange cup” 10′ Tartışma 15′ Revers omuz protezi 10′ DEBATE: Her zaman interbody füzyon yaparım 7′   Tartışma 10′
E vitaminli polietilen TKP sonuçları 10′   DEBATE: İnterbody füzyon yapmam 7′  
Tartışma 15′ Tartışma 25′ DEBATE: Mutlaka deformiteyi düzeltirim 7′  
DEBATE: Nöral dekompresyon ve sınırlı redüksiyon yeterli 7′ Tartışma 15′
09:15 – 09:30 Kahve molası
09:30 – 10:45 TOTBİD-AO TOTBİD-OMURGA TRAVMA TUSYAD AGUH TOTEK
PHYLOSIPHIA OF FRACTURE FIXATION
VİDEO SUNUMLAR
EKLEM ÇIKIKLARI MENİSKÜS OTURUMU YENİ TAYİN EDİLMİŞ BİR ORTOPEDİ UZMANININ SINIRLARI MAKALE YAZMA KURSU-II
How was I fixing the fractures in the past? 15′ İliak vida uygulaması 5′ Omuz çıkığı 12′ Menisküs patoanatomisi 12′ El cerrahisi? 10′

İNTERAKTİF OTURUM

EĞRİSİ VE DOĞRUSUYLA MAKALE TARTIŞMASI
OLGU SUNUMU
MAKALE SUNUMU

My present philosophy of fracture fixation 15′ Sakral vida uygulaması 5′ Dirsek çıkığı 12′ Dejeneratif menisküs lezyonları 12′ Omurga cerrahisi? 10′
What will the fracture fixation be in the future? 15′ Pedikül vidası uygulaması 5′ Travmatik kalça çıkığı 12′ Ne zaman menisektomi? Ne zaman tamir? 12′ Tümör cerrahisi? 10′
Cased based discussion 30′ Laminektomi 5′ Diz çıkığı 12′ RAMP ve kKök yırtıkları 12′ Çocuk ortopedi cerrahisi? 10
  Skolyoz korreksiyon manevraları 5′ Ayak bileği çıkığı 12′ Menisküs kistlerinin tedavisi 12′ Spor Cerrahisi 10′
Lateral mass vidası uygulamaları 5′ Tartışma 15′ Tartışma 15′ Tartışma 25′
Tetring uygulaması 5′
Lomber diskektomi 10′
SP osteotomisi 5′
TLIF uygulaması 5′
PVCR 5′
PSO 5′
Tartışma 10 ‘
10:45 – 11:00 Kahve molası
11:00 – 12:15 TOTBİD-ARTROPLASTİ TRAVMA TUSYAD TOTBİD TOTBİD-OMURGA-KYDT TOAK

DİZ ARTROPLASTİSİ VİDEO OTURUM
ASETABULUM KIRIKLARI OMUZ DİRSEK CERRAHİSİ OTURUMU BİLGİSAYAR DESTEKLİ HASTAYA ÖZGÜ CERRAHİ TEDAVİLER (3D UYGULAMALAR) METASTATİK TÜMÖRLER-OMURGA BİLİMSEL YAKLAŞIMLA BİLİM
Patellar komponent yerleştirme tekniği ve denervasyon 10′ Anterior intra-pelvik yaklaşım: Açılım ve tespit alternatifleri 30′ Biceps uzun başı sorunları Hastaya özel cerrahi uygulamalar için görüntü işleme ve ortopedik pato-anatomik modelleme 12′ Metastatik omurga tümörleri felsefesi 15′ Bilim paradigması 20′
Tibial taraf ipuçları 10′ Kompleks asetabulum kırıklarında cerrahi planlama 10′ Pektoralis majus ve latissimus dorsi yaralanmaları Bilgisayar destekli cerrahi planlama ve 3D yazıcılar 12′ Spinal metastazlarda evreleme işe yarar mı? 10′ Bilimselliğin ölçütleri 20′
Femoral taraf ipuçları 10′ Kocher-Langenbech yaklaşımı ile kırık tespiti 10′ Kanat skapula 3D yazıcılardan elde edilen katı anatomik modeller ve cerrahi üzerine etkileri 12′ Spinal metastazlarda medikal ilkeler-girişimsel radyolojik yaklaşımlar 10′ Ortopedi biliminde en fazla değin almış çalışmalar 20′
Patellar uyumsuzlukta lateral gevşetme nasıl yapılır 10′ Pararektus girişimde işin sırrı 10′ Tuzak nöropatiler Hastaya özel cerrahi kılavuzlar ve kullanım alanları 12′ DEBATE: Minimal invaziv yaklaşımları tercih ederim 12′  
Patellar komponent revizyonu 10′ Tartışma 15′ Tartışma 15′ Hastaya özel implantlar ve kullanım alanları 12′ DEBATE: İnkomplet-Enblok rezeksiyon yaparım 12′ Tartışma 15′
Tüberositas tibia osteotomisi 10′ Tartışma 15′ Tartışma 15′
Tartışma 15′
12:15 – 13:15 Öğle yemeği
13:15 – 14:30 TOTBİD-ARTROPLASTİ AAB KKCD TOTBİD-TRAVMA TOTDER TOTBİD
PERİPROSTETİK ENFEKSİYONLAR
BAŞ PARMAK SORUNLARI-VİDEO DESTEKLİ SUNUMLAR
ERİŞKİN KALÇA DİSPLAZİLERİNDE OSTEOTOMİLER VAKANIZI GETİRİN TARTIŞALIM
ALT EKSTREMİTE TRAVMA
AOTT OTURUMU: EFSANE HIRSIZLIKLAR VE ÇANAK DERGİLER
ÇIKIK REDÜKSİYON VİDEO SUNUMLARI
Enfeksiyon riskini azaltmada immün sistemi güçlendiren stratejiler nelerdir? 10′ Halluks rijitusta çeliektomi 7′ Osteotominin planlanması ve yönetimi 10′   Akademik yayıncılıkta impakt faktör kandırmacıları 15′ Omuz 15′
Artroplasti yapılan ameliyathane şartları nasıl olmalı? 10′ Halluks rijitusta artrodez 7′ Femoral osteotomiler 15′   Çanak ve saldırgan dergiler 15′ Dirsek 15′
PPE tanısında kriterlerde neler değişti? 10′ Halluks rijitusta artroplasti 7′ Asetabüler osteotomiler 15′   Makale benzerliklerinde kabul edilebilir etik sınırlar 15′ Kalça 15′
Artroplasti sonrası yara sorunları: Sınıflandırma ve tedavi seçenekleri 10′ Weil osteotomisi 7′ Osteotomilerin uzun dönem sonuçları 10′   Efsane hırsızlıklar ve uydurma yayınlar 15′ Diz 15′
Erken PPE: Tanı ve tedavisinde ne yapalım? 10′ Morton möroma 7′ Olgu bazlı tartışma 25′   Tartışma 15′ Olgu bazlı tartışma 15′
Kronik PPE: Tanı ve tedavi seçenekleri 10′ PIP artrodez 7′
Kronik PPE’de tek komponent değişimi 10′  
Tartışma 5′ Olgu bazlı tartışma 33′
14:30 – 14:45 Kahve molası
14:45 – 16:00 TOTBİD-ARTROPLASTİ TUSYAD TOTBİD-AYAK TOTEK EKSTREMİTE TOTBİD

KALÇA ARTROPLASTİSİ VİDEO OTURUM
PATELLOFEMORAL OTURUMU AYAK BİLEĞİ EKLEMİ VİDEO PATOANATOMİ OTURUMU ORTOPEDİ EĞİTİMİNDEKİ GELİŞMELER TARTIŞMALI KONULAR ORTOPEDİK ENFEKSİYONLAR
Posterior yaklaşım 7′ Patellofemoral instabilitede klinik ve radyolojik değerlendirme 12′ Ayak bileği ekleminin artroskopik anatomisi ve patolojiler 12′ Lisanüstü eğitim modellerine YÖK bakışı Deformite cerrahisinde plak vida 10′ Çocuklarda kas iskelet enfeksiyonlarına yaklaşım 20′
Direk lateral yaklaşım 7′ İzole patellofemoral artroza yaklaşım 12′ Ardayak artroskopik anatomisi ve patolojileri 12′ Omurga cerrahisi yan dal eğitiminde ilk deneyimlerimiz Deformite cerrahisinde IMÇ 10′ Travma sonrası enfeksiyonlara yaklaşım? 10′
Anterolateral yaklaşım 7′ İlk patella çıkığına yaklaşım 12′ Aşil tendon anatomisi ve patolojileri 12′ Uzmanlık ve uzmanlık sonrası yan dal eğitim modellerinin dünya örnekleri Deformite cerrahisinde external fiksatör 10′ Artroplasti sonrası enfeksiyonlara yaklaşım? 10′
Direk anterior yaklaşım 7′ Patellofemoral instabilitede kime, ne zaman hangi cerrahi? 12′ Ayak bileği ekleminin medial taraf anatomisi ve patolojileri 12′ UEGS nereden nereye? İleri yaş kalça kırıklarında protez yaparım 10′ Artroskopik girişim sonrası enfeksiyonlara yaklaşım 10′
Trokanterik osteotomili yaklaşımlar 7′ Patellofemoral instabilite cerrahisinde komplikasyonlar ve çözümleri 12′ Ayak bileği ekleminin lateral taraf anatomisi ve patolojileri 12′ UEGS sınavının geliştirilmesi İleri yaş kalça kırıklarında IMÇ yaparım 10′ Spinal enfeksiyonlarda ne zaman cerrahi? 10′
Tapered femoral stem uygulaması 7′ Tartışma 15′ Tartışma 15′ BOARD sınavı İleri yaş kalça kırıklarında Ex-fix yaparım 10′ Spinal post-op enfeksiyonların yönetimi? 10′
Mini femoral stem uygulaması 7′ Tartışma Tartışma 15′ Tartışma 5′
Kare kesit stem uygulaması 7′
Modüler protez uygulaması 7′
Mega protez uygulaması 7′
Tartışma 5′
16:00 – 16:15 Kahve molası
16:15 -17:30 TOTBİD-EL-ÇOCUK TOTBİD-TRAVMA AO EL TOTBİD-ÇOCUK TOTBİD

TENDON TRANSFERLERİ
VİDEO OTURUM

KIRIKLARDA TESPİT PRENSİPLER
VİDEO OTURUM
TARTIŞMALI KIRIKLAR
İSMET TAN, MEHMET ALİ DEVECİ
EL-EL BİLEĞİ SORUNLARI
ÇOCUK KIRIK AMELİYATI
VİDEO OTURUM
VAKANIZI GETİRİN TARTIŞALIM ARTROPLASTİ (KALÇA-DİZ)
Rectus femoris transferi 10′ Çektirme vidası 10′ Humerus cisim kırıklarını plak ile tespit ederim 10′ El bileği volar ve ulnar taraf ağrılarına yaklaşım 10′ Femur TEN 10′  
Tibialis posterior transferi 10′ Polar vidası 10′ Humerus cisim kırıklarını İMÇ ile tespit ederim 10′ El bileği dorsal ve radiyal taraf ağrılarına yaklaşım 10′ Femur biyolojik 10′
Tibialis anterior transferi 10′ Destek plağı 10′ Arka malleol kırıklarında plak-vida şarttır 10′ Lunatomalazinin teşhis ve tedavisine yaklaşım 10′ Önkol TEN 10′
Peroneus longus transferi 10′ Sindesmoz vidası 10′ Arka malleol kırıklarında sadece vida yeterlidir 10′ Üst ekstremite spor ilişkili yumuşak doku travmalarına yaklaşım 10′ Suprakondiler telleme 10′
Ön kolda üçlü transfer 10′ PFNA- Supin ve Lateral pozisyonda 10′ Ayak bileği sindesmoz yaralanmalarında rijit transindesmotik tespit hale geçerli bir yöntem midir? 10′ Elde fleksör tendon problemleri 10′ Lateral kondil 10′
Olgu bazlı tartışma videoları 25′ DHS 10′ Lisfrank kırıklı çıkıklarında komplikasyonlardan nasıl kaçarım: püf noktalar 10′ Elde ekstansör tendon problemleri 10′ Olgu bazlı tartışma 25′
Tartışma 15′ Olgu Bazlı Tartışma 15′ Tartışma 15′
TOTBİD VİDEO PATO-ANATOMİ VE CERRAHİ YAKLAŞIMLAR KURSU
14:00 – 15:00 15:00 – 16:00
KALÇA EKLEMİ  DİZ EKLEMİ
Kalça ekleminin artroskopik anatomisi ve patolojileri Diz ekleminin artroskopik anatomisi ve patolojileri
Derin gluteal bölge anatomisi ve patolojisi Diz ekleminin ekstansör mekanizma anatomisi ve patolojileri
Kalça eklemine anterior yaklaşımlar Diz ekleminin medial taraf açık cerrahi anatomisi ve patolojileri ve cerrahi yaklaşımlar
Kalça eklemine lateral yaklaşımların püf noktaları Diz ekleminin posterolateral taraf açık cerrahi anatomisi ve patolojileri ve cerrahi yaklaşımlar
Kalça eklemine posterior yaklaşımların püf noktaları Dizin posterior anatomisi ve patolojisi
16:00 – 16:15
KAHVE MOLASI
16:15 – 17:15 17:15 – 18:15
OMUZ EKLEMİ
EL-EL BİLEĞİ
Glenohumeral ve subakromiyal artroskopik anatomi Dirsek eklemine anterior, lateral, medial ve posterior yaklaşımlar
Glenohumeral ve subakromiyal artroskopik patolojiler Önkol cisim (Radius ve ulna) yaklaşımları
Omuz açık cerrahi anatomisi Distal radius palmar ve volar yaklaşımlar
Omuz açık cerrahi açılımlarının püf noktaları  
Dirsekte cerrahi açılımlar  

KULLANILAN RENK VE SEMBOL AÇIKLAMALARI

Renk

Programda yer alan dernek, şube ve komisyonlar

Kısaltmalar

 

TOTBİD

TOTBİD

 

Omuz Dirsek Cerrahisi Derneği

OD

 

TOTBİD Omurga Çalışma Grubu

OMURGA

 

TOTBİD Ortopedik Travma Şubesi

TRAVMA

 

Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği

TUSYAD

 

Çocuk Ortopedisi Derneği

ÇOD

 

TOTBİD Kemik ve Yumuşak Doku Tümörleri Şubesi

KYDT

 

Kalça Diz Artroplasti Derneği

KDA

 

TOTDER

TOTDER

 

TOAK

TOAK

 

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi

TOTEK

 

AO Mezınları Derneği

AO

 

Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği

EL

 

Kalça Eklemi Koruyucu Cerrahi Derneği

KKCD

 

Ekstremite Rekonstrüksiyonu ve İlizarov Yöntemleri Uygulama Geliştirme Derneği

EF

 

TOTBİD Ayak Ayak Bileği Cerrahisi Şubesi

AAB

 

TOTBİD Asistan ve Genç Uzman Hekimler Konseyi

AGUH

 

Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireleri Derneği

HEMŞİRELİK