Bildiri Gönderimi

 • Bildiri özetleri hakemler tarafından değerlendirilmiş ve bildiri sonuçları e-posta yolu ile gönderilmiştir.
 • Çalışmayı gönderen yazar, çalışmada ismi bulunan tüm yazarların onayını aldığını kabul etmiş sayılır. Bildiri özetleriyle ilgili yazışmalar, çalışmada yer alan yazarların tümüne e-posta ile yollanmıştır.
 • Hakem değerlendirmelerinde aşağıdaki konular dikkate alınmıştır.
  • Çalışma amacının geçerli, anlamlı ve anlaşılır olması,
  • Olgu/denek sayısının yeterli olması,
  • Kullanılan yöntemin anlaşılır ve diğer araştırıcılar tarafından tekrarlanabilir olması,
  • Klinik çalışmaysa yeterli izlem süreli, kontrol gruplu ve prospektif olması,
  • Bulguların açık ve anlaşılır olması,
  • İstatistiksel değerlendirmelerin yapılmış olması,
  • Eldeki verinin doğru yorumlanması,
  • Doğru ve anlamlı çıkarımlara varılmış olması,
  • Çalışmanın yeni bilgi/görüşler içermesi
 • TOTBİD Yönetim Kurulu kararı gereğince, ulusal kongrede mazeretsiz olarak sunulmayan poster veya sözlü bildirilerin yazarlarına ait özetler bir sonraki ulusal kongreye kabul edilmeyecektir. 2019 TOTBİD Kongresinde mazeretsiz olarak sunulmayan çalışmaların yazarları tarafından gönderilen özetler, 2020 Kongresi için değerlendirmeye alınmayacaktır. 2018 kongresinin bilimsel programına kabul edilmiş, ancak herhangi bir nedenle kongrede sunulamayacak olan çalışmaların en geç 30 Ağustos 2019 tarihine kadar yazılı olarak totbid2019@serenas.com.tr adresine bildirmeleri zorunludur.
 • Bildiri özetlerinin kabulü ve kongre kitabına basılması için yazarlardan en az birinin 30 Ağustos 2019 tarihine kadar kayıt yaptırması gerekmektedir.